CONTRIBUTIE VERENIGING:

foto

 

 

6 t/m 13 jaar 1 x p/week € 16,00 p/maand
2 x p/week € 23,00 p/maand
14 jaar en ouder 1 x p/week € 21,00 p/maand
2 x p/week € 28,00 p/maand

Contributie moet in de eerste week van de nieuwe maand zijn voldaan, met vermelding van de naam waaronder het lid staat ingeschreven bij de vereniging en de maand waarover contributie wordt betaald.

De eerste proefles is gratis dus kom gerust langs als je nieuwsgierig bent geworden!

 

CONTRIBUTIE BOND:

TIN

Als men lid wordt van Taekwon-Do vereniging Baukdu, dan is men verplicht lid te worden van: Taekwon-Do International Nederland (T.I.N.)

Alle leeftijden € 34,00 p/jaar
Inschrijfgeld bij eerste aanmelding T.I.N. € 5,00

 


OPZEGGEN / BEEINDIGING LIDMAATSCHAP:

De overeenkomst opzeggen dient tegen de laatste dag van een kalendermaand te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Wel dient men over deze maand nog contributie te betalen, en voor degene die borg betaald hebben zal dat verrekend worden met de laatste maand.

Te late of uitblijven van betaling, kan tot gevolg hebben dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Hierbij zal nog wel het openstaande bedrag aan contributie betaald moeten worden.