Een tul is een schijngevecht met denkbeeldige tegenstanders volgens een vast patroon. De 24 tuls die de 24 uren van een dag vertegenwoordigen, zijn ontworpen voor de ontwikkeling van verschillende technieken. Het oefenen van tuls geeft de gelegenheid om bepaalde combinaties van technieken te beoefenen die normaal in de fundamentele oefeningen niet geoefend worden. Tuls bevatten tal van balansoefeningen, spierbeheersingoefeningen en combinatievormen hiervan. Wat deze manier van training uitermate geschikt maakt om je eigen techniek op peil te houden, of te verbeteren. Een voordeel van de tuls is dat ze zonder partner beoefend kunnen worden en derhalve uitermate geschikt zijn voor zelfstudie. Het beoefenen van tuls verschaft de beoefenaar verder de mogelijkheid zijn geest te trainen. Veelvuldig beoefenen van de tuls geeft een éénheid van lichaam en geest, waardoor het mogelijk wordt iedere keer een optimale beweging te maken waarin alle energie (kracht) zich verzameld. De essentie van de tul ligt dan niet meer in de beweging zelf, maar in de manier waarop de geest ze hun juiste vorm geeft.

It is important for your body to stay healthy, in order for you to be able to perform your regular activities. Doxycycline is an antibiotic differenza cialis e levitra tiptoe also used to treat diseases in which the bacteria in your body can cause infection. Generic azithromycin is used in the treatment of infections caused by.

Doxycycline is useful in relieving the symptoms of acne and reducing inflammation of the skin. I have very https://prioritymedical.us/power-wheelchairs/ sensitive skin and used this for a few months. Acne is a very common skin problem among men and women.

tul

Tuls hebben een multifunctionele rol, ze helpen bij het ontwikkelen en verfijnen van de coördinatie, balans, timing, ademhalingstechnieken en ritme. Al deze vaardigheden zijn essentieel voor een Taekwon-Doka om deze onder controle te hebben.
De volgende punten dienen in acht te worden genomen tijdens de uitvoering van de stijlfiguren

  1. Een tul moet eindigen op het punt waar deze begonnen is (voor de juistheid van uitvoering).
  2. De houding en richting dient voortdurend correct te zijn.
  3. De tul dient ritmisch, sierlijk, doch krachtig te worden uitgevoerd.
  4. De uitvoerende dient het doel van elke beweging te kennen.
  5. De uitvoerende dient de naam van de tul te kennen.

De naam van de oefeningen, het aantal bewegingen en de grafische voorstelling ervan symboliseren heldhaftige figuren uit de Koreaanse geschiedenis, of hebben een direct verband met gedenkwaardige gebeurtenissen ermee.  

 

  Saju Jirugi
Technieken: 14

tuls_chonji_patroon

 
Letterlijk betekent Saju Jirugi: vier richtingen stoot. Saju Jirugi is geen echte tul, maar wordt ook wel een voorbereidende tul genoemd.
youtube
       

 

Saju Makgi
T
echnieken: 16

tuls_chonji_patroon

 
Letterlijk betekent Saju Makgi: vier richtingen blokkering. Saju makgi is geen echte tul, maar wordt ook wel een voorbereidende tul genoemd.youtube

1

Chon-Ji
Technieken: 19

tuls_chonji_patroon

 
Dit betekent letterlijk: “De hemelse aarde”. Het wordt in het oosten uitgelegd als de schepping van de aarde en het begin van de geschiedenis van de mensheid. De oefening bestaat uit twee gelijksoortige delen. Eén stelt de hemel voor en de ander de aarde.
youtube
       

2

Dan-Gun
Technieken: 21

tuls_dangun_patroon

 
Deze is genoemd naar de heilige Dan-Gun, de legendarische stichter van Korea in het jaar 2333 v.C.
youtube
       

3

Do-San
Technieken: 24

tuls_dosan_patroon

 
Is het pseudoniem van de patriot Ahn-Ch’ang Ho (1876 – 1938) die zijn hele leven wijdde aan bevordering van de ontwikkeling en de onafhankelijkheidsbeweging van Korea.
youtube
       

4

Won-Hyo
Technieken: 28

tuls_wonhyo_patroon

 
Was de monnik, die tijdens de Silla dynastie in 686 n.C het boeddhisme invoerde.
youtube
       

5

Yul-Gok
Technieken: 38

tuls_yulgok_patroon

 
Is het pseudoniem van een groot filosoof en geleerde Yi-L ( 1536 – 1584 ) bijgenaamd de: ” Confucius van Korea “. De 38 bewegingen van deze oefening hebben betrekking op zijn geboorteplaats bij de 38ste breedtegraad. Het diagram stelt ” Geleerde ” voor.
youtube
       

6

Joong-Gun
Technieken: 32

tuls_joonggun_patroon

 
Genoemd naar de patriot An Joong-Gun, die de eerste Japanse gouverneur-generaal van Korea, Hiro-Bumi Ito, die bekent stond om zijn aandeel bij de samenvoeging van Korea bij Japan, vermoordde. De 32 bewegingen in deze oefening hebben betrekking op zijn leeftijd, toen hij in 1910 geëxecuteerd werd in de Lui-Shung gevangenis.
youtube
       

7

Toi-Gye
Technieken: 37
tuls_toigye_patroon
 
De schuilnaam van de bekende geleerde Yi Hwang (16de eeuw n.C.), een autoriteit op het gebied van het neo-confucionisme. De 37 bewegingen in de oefening hebben betrekking op zijn geboorteplaats bij de 37ste breedtegraad.
youtube
       

8

Hwa-Rang
Technieken: 29

tuls_hwarang_patroon

 
Is genoemd naar de Hwa-Rang jeugdgroep, welke is ontstaan in de Silla dynastie, begin 7de eeuw. Deze groep werd uiteindelijk de drijvende kracht voor de éénmaking van de drie koninkrijken tot Korea. De 29 bewegingen van deze oefening hebben betrekking op de 29ste infanterie divisie, waar het Taekwon-Do tot rijpheid kwam.
youtube
       

9

Choong-Moo
Technieken: 30
tuls_chungmu_patroon
 
Deze naam werd gegeven aan de grote admiraal Yi Sun-sin van de dynastie. Hij wordt beschouwd als de uitvinder van het eerste gewapende slagschip (Kobukson) in 1592 n.C. Het welk de voorloper is geweest van de tegenwoordige onderzeeër. De reden waarom deze oefening eindigt met een aanval van de linkerhand symboliseert zijn betreurenswaardige dood, waardoor hij geen kans kreeg om zijn onbeperkte mogelijkheden te tonen, daar hij werd belemmerd door zijn gedwongen getrouwheid aan de koning. 
youtube
       

10

Gwang-Gae
Technieken: 39
tuls_kwanggae_patroon Is genoemd naar de bekende 19de koning van de Koguryo dynastie: gwang-Gae-t’o-Wang. Die het verloren grondgebied, inclusief Manchuria, heroverde. Het diagram geeft de ontwikkeling van het teruggewonnen gebied weer. De 39 bewegingen verwijzen naar de regeringsperiode van 39 jaar.
       

11

Po-Eun
Technieken: 36
tuls_poeun_patroon De schuilnaam van een getrouw onderdaan. Hij was een dichter en zijn gedicht ” Ik zou geen tweede meester dienen, ook al kruisigde men mij 100 keer ” kent iedere Koreaan. Hij deed ook baanbrekend werk op het gebied van de natuurkunde. Het diagram toont zijn verbinding met de koning en vaderland, waaraan hij tot het einde van de Koryo dynastie veel heeft bijgedragen. 
       

12

Ge-Baek
Technieken: 44
tuls_gaebaek_patroon Genoemd naar Ge-Baek, een groot generaal tijdens de Baek Je dynastie ( 660 n.C ). Het diagram toont zijn strenge en nauwkeurige orde aan.
       

13

Eui-Am
Technieken: 45
tuls_euiam_patroon Is het pseudoniem van Son-Byong Hi. De leider van de Koreaanse onafhankelijkheidsbeweging op 1 maart 1919. De 45 bewegingen hebben betrekking op zijn leeftijd, toen hij in 1905 zijn oosterse naam Dong hak veranderde in Chondo Kyo en lid werd van een kerkelijke sekte. Het diagram geeft zijn onbedwingbare bezieling en toewijding weer, die hij ontplooide voor de welvaart van zijn vaderland.
       

14

Choong-Jang
Technieken: 52
tuls_choongjang_patroon De schuilnaam van de generaal Kim Duk Ryang, die in de 15de eeuw leefde ( Yi dynastie ). Deze oefening eindigt met een aanval van de linkerhand om de tragiek aan te geven van zijn dood op 27 jarige leeftijd in de gevangenis, zonder /tot rijpheid te komen / in staat te zijn geweest om volwassen te worden.
       

15

Juche
Technieken: 45
tuls_juche_patroon Juche is een filosofisch idee dat de mens de meester is van alles en dat alles beslist, met andere woorden, het idee dat de mens de meester is van de wereld en zijn eigen ( nood- ) lot. Er wordt gezegd dat dit idee is ontstaan in de Baekdu bergen, en dat symboliseert de geest ( spirit ) van het Koreaanse volk. Het diagram stelt de Baekdu bergen voor.
       

16

Sam-Il
Technieken: 33
tuls_samil_patroon Wijst op de historische datum 1 maart 919, toen overal in Korea de onafhankelijkheid werd afgekondigd. De 33 bewegingen geven het aantal vaderlanders weer, die de plannen maakten voor dit gebeuren.
       

17

Yoo-Sin
Technieken: 68
tuls_yoosin_patroon Genoemd naar de generaal Kim Yoo Sin, die tijdens de Silla dynastie de drie gescheiden koninkrijken verenigden. Het getal 68 herinnert aan de laatste twee cijfers van het jaar 668 n.C toen dit plaats vond.
       

18

Choi-Yong
Technieken: 45
tuls_choiyong_patroon Genoemd naar generaal Choi-Yong, minister president en opperbevelhebber van het leger tijdens de Koryo dynastie ( 14de eeuw ). Choi Yong genoot veel aanzien om zijn  getrouwheid, vaderlands liefde en grootmoed. Hij werd geëxecuteerd door ondergeschikte commandante, die aangevoerd werden door generaal Yi Sung Gae, die later de eerste koning werd van de Yi dynastie
       

19

Yon-Ge
Technieken: 49
tuls_yonggae_patroon Naam van een beroemd generaal tijdens de Koguryo dynastie. De 49 bewegingen hebben betrekking op de laatste 2 cijfers van het jaar 649 n.C. Hij dwong toen de Dang dynastie Korea te verlaten, na een Chinees leger van 300.000 man bij Ansi-Sung te hebben verslagen.
       

20

Ul-Ji
Technieken: 42
tuls_ulji_patroon Genoemd naar generaal Ul-Ji Mun Duk die in 612 n.C Korea met succes verdedigde tegen een aanval van een Chinees leger van bijna een miljoen soldaten, die werden aangevoerd door Jang-Je. Met zijn guerrilla tactiek wist hij het leger grote verliezen aan te brengen. Het getal 42 heeft betrekking op zijn leeftijd toen hij de oefening ontwierp.
       

21

Moon-Moo
Technieken: 61
tuls_moonmoo_patroon Is de eretitel  voor de 13de koning van de Silla dynastie. Volgens zijn laatste wens werd zijn lichaam in de nabijheid van Das Wanh Am ( rots van de grote koningen ) in de zee begraven.” Waar mijn ziel mijn land altijd tegen Japan zal verdedigen “. Men heeft een stenen grot gebouwd om de tombe te beschermen. Deze tombe is een mooi voorbeeld van de cultuur van de Silla dynastie. De 61 bewegingen in deze oefening hebben betrekking op de laatste twee cijfers van 661 n.C, toen Moon-Moo de troon besteeg.
       

22

So-San
Technieken: 72
tuls_sosan_patroon Het pseudoniem van de grote monnik Choi Hyung Ung, die leefde van 1520 tot 1604 tijdens de Yi dynastie. De 72 bewegingen geven zijn leeftijd aan, toen hij m.b.v. zijn leerling Samung Dang een leger soldaten samenstelde bestaande uit monniken. Deze soldaten hielpen de Japanse piraten verdrijven, die de meeste Koreaanse eilanden in 1592 overrompelden.
       

23

Se-Jong
Technieken: 24
tuls_sejong_patroon Genoemd naar de grote Koreaanse koning ” Se-Jong “, die in 1443 n.C het Koreaanse alfabet uitvond, tevens was hij een bekend weerkundige. Het diagram staat voor koning en de 24 bewegingen hebben betrekking op de 24 letters van het Koreaanse alfabet.
       

24

Tong-Il
Technieken: 56
tuls_tongil_patroon Deze duidt op het besluit van éénmaking van Korea, dat sinds 1945 was verdeeld. Het diagram symboliseert de gelijksoortige wedloop.